Vad är stress?

Stress uppstår av yttre och inre krav och är en normal reaktion på en situation som är onormal. När hjärnan noterar yttre påfrestningar och bedömer dessa som större än förmågan att hantera dem skapas en stressreaktion. På det planet är det inte mycket som skiljer den moderna människans kropp från våra förfäder på stenåldern.

 

Detta betyder att vår hjärna mer eller mindre har sett likadan ut de senaste 50 000 åren. Något man knappt kan säga om vårt liv i övrigt. Stresseffekterna blir dock desamma. Våra reaktioner bygger på kroppens sätt att i situationer som upplevs som hotande reagera med att kämpa eller att fly.

 

Hjärnan tar in information om en kravfylld situation och skickar ut mängder av signaler i kroppen som försätter oss i ett tillstånd av beredskap. De fysiska rektionerna blir då att musklerna spänns, sinnena skärps, blodtrycket höjs, vi svettas, blir torra i munnen osv.

 

Samtidigt tar stressen ifrån oss det som är viktigast, förmågan att lösa problem, minne, kreativitet, motivation, livsglädje, prioriteringsförmåga, urskiljning, fokusering och empati.

 

Det vi blir rädda för idag startar samma stresspåslag som grottmänniskan använde sig av instinktivt i syftet att överleva. När spänningen var för stor kunde han ge utlopp för den genom att springa eller slåss. Vi kan inte reagera med kamp eller flykt på vår arbetsplats, på samma sätt som vi inte kan slå ner chefen eller springa iväg från ett jobbigt möte. Våra stressreaktioner kontrolleras, förträngs eller uteblir helt. Energiflödet rubbas och blockeringar byggs på. Genom att stänga av våra behov lagrar vi spänningar vilket så småningom leder till fysiska symptom som bland annat: värk, sömnsvårigheter, irritation, förvirring, hjärtklappning, okoncentration mm.

 

Även andra mentala funktioner blir avstängda som t ex reflektion och bearbetning av händelser. När stressen sedan försvinner, t.ex. på natten kräver hjärnan tid för eftertanke. Det är inte sällan som vi väcks av hjärnan frampå småtimmarna med alla snurrande tankar på jobbet. Vilan är därför en förutsättning för stresshanteringsförmågan och är lika viktig som själva arbetet.

 

Stressorer, dvs det som skapar stress, är en del av livet och går sällan att undvika helt och hållet. Och det är inte meningen heller eftersom vi är utrustade för att klara av en hög arbetsbelastning under en kortare tid. Det är när vi exponeras för stress under längre perioder, utan att få de livsviktiga återhämningarna som det blir både skadligt och farligt.

 

Hur länge är för länge? När vet man att man passerat gränsen mellan en stimulerande utmaning och ett hotande krav? Vi har alla en individuell stresströskel och upplever det olika. Men en sak att tänka på är att det inte finns något som heter positiv stress utan all stress är en negativ kroppslig reaktion. Glädje över att ha mycket att göra, längtan efter nya utmaningar, utveckling och problem att lösa som upplevs som stimulerande är därmed inte stress.

 

Det gäller därför att lära känna sig själv och lyssna till kroppens signaler då utan utmaningar, motivation och stimulans skulle vi varken lära oss nya saker eller utvecklas.

 

Stresshanteringsförmåga beror på:

 • Tidigare erfarenheter
 • Medfödda anlag
 • Utbildning
 • Personlighet
 • Attityder
 • Hälsotillstånd
 • Värderingar
 • Social situation
 • Förväntningar
 • Behov
 • Självkänsla

 

Individen består av:

 

Kropp
När det uppstår en obalans mellan krav och resurser uppstår också en obalans i hjärnans olika funktionssystem vilket i sin tur påverkar cellerna. Denna obalans påverkar kroppens funktioner. Hjärnans intellektuella och emotionella kapacitet reduceras och organen, immunsystemet, hormonbalansen och ämnesomsättningen påverkas. Trötthet, värk, sömnrubbningar, minnesrubbningar, koncentrationsförmågan, utmattning, apati, depression och olika sjukdomar kan bli följden.

 

Tankar
Dina tankar påverkar din hälsa, tänker du positivt, negativt eller konstruktivt?

 

Känslor
Ord som beskriver känslor när behov är otillfredsställda: Ensam, rädd, maktlös, panikslagen, chockad, sårbar, desperat, orolig, irriterad, ledsen, arg, osäker, ängslig, förtvivlad, häpen, rastlös, frustrerad, tom, olycklig, nere, hjälplös, förbryllad, låg, otrygg, otålig, vilsen, stressad, trött, tung, svag, skamsen, uttråkad.

 

Ord som beskriver känslor när behov är tillfredsställda: Lättad, glad, stark, livfull, bekväm, upprymd, fri, belåten, lekfull, osårbar, stolt, säker, tacksam, lätt, pirrig, nyfiken, behaglig, fridfull, lycklig, hög, nöjd, förälskad, avspänd, uppsluppen, lugn, trygg, förundrad, klar, pigg, förtjust.

 

Vet du vad du känner?
Kan du hantera dina känslor eller hanterar dina känslor dig?

 

Själ
Som människor behöver vi upplevelser av sammanhang, mening och tillhörighet. När vi är i kontakt med vår själ kan vi uppleva att vi är ett med allt, fullständigt närvarande, i total harmoni och kärleksfull acceptans. När vi är riktigt inspirerade, kreativa och intuitiva låter vi vår själ verka genom oss.

 

När det råder obalans mellan kroppen, känslorna, tankarna och själen uppstår stress.