Stresshanteringsprogram

 

Stöd för arbetsgivare att hantera arbetsrelaterad stress
Dagens tempo ökar till svindlande höjder. Mer ska göras, av färre, på kortare tid - trycket på medarbetarna ökar ständigt. Många drabbas av utmattningsdepression (utbrändhet) eller symptom som bör tolkas som tydliga varningssignaler. Sjukskrivningarna ökat dramatiskt vilket medför ekonomisk förlust för alla inblandade: staten, arbetsgivare och inte minst den sjukskrivne. Som arbetsgivare är det inte alltid lätt att hantera dessa frågor. Vad är orsakat via arbetet och vad av privatlivet? En extern samtalspartner kan vara en bra ventil och ett stöd vid hantering av dina medarbetares hälsa, sjukskrivning, rehabilitering mm

 

För alla som finner det allt svårare att upprätthålla balansen i livet har vi tagit fram ett stresshanteringsprogram som omfattar sådana frågor som

 

 • Vad skapar stress respektive balans i mitt liv?
 • Hur påverkar mina mönster mina möten med andra människor?
 • Hur ser jag på mina roller i arbetslivet, i familjen, med vänner -
  när är jag mig själv?
 • Vad betyder orden kaos/kreativitet/kontroll för mig?
 • Vad betyder uttrycket "att ha huvudrollen i mitt liv" för mig?

 

Vi varvar teori med praktiska övningar och du får varje deltagare utforma en egen handlingsplan. Kursen genomförs med fördel i arbetsgrupper men vi ordnar även öppna kurser.

 

Varningstecken för utmattning

Det bästa sättet att förhindra att stressen tar kontrollen över oss är att lära sig kontrollera stressen. En bra början kan vara att bli medveten om och uppmärksam mot den negativa stressens olika stadier:

 

Fysisk trötthet - kroppslig trötthet och sömnproblem, vaknar lätt, svårt för att bli utsövd, muskelspänningar och sämre motståndskraft mot sjukdomar.
Intellektuell trötthet - koncentrationssvårigheter och glömska, skjuter upp saker, orkar inte läsa, skriva eller tänka.
Emotionell trötthet - skuldkänslor och minskad prestationsförmåga. Du blir överkänslig och din självuppfattning förändras. Du kan också drabbas av panikkänslor, känslotomhet, cynism eller känslokyla.
Social trötthet - Du orkar inte glädja dig, isolerar dig, slutar engagera dig, känner ensamhet, upplever att du står vid sidan av dig själv.
Andlig trötthet -Din livsvilja är försvagad, du känner en avsaknad av mål och mening och du orkar inte skapa ny energi.

/ ur boken Burnout av M Juristoo

 

För hög stressnivå under för lång tid leder ofta till utbrändhet. Oftast är det ett resultat av flera faktorer som spelar in både i arbetssammanhang och privat.

 

Kännetecken för en konstruktiv och sund arbetssituation:

Inflytande - Du har kontroll över arbetsuppgifterna och möjlighet att utvecklas i arbetet.
Socialt stöd - Du får hjälp, stöd och eventuellt avlastning från kollegor och arbetsledning när det uppstår svårigheter.
Mening med arbetet - Du ser nyttan och känner glädje över vad du gör.
Förutsägbarhet - Du blir informerad om vad som förestår i fråga om arbetet eller kan själv ta reda på det.
Krav, inte för höga eller för låga - Du har rimlig mängd arbete och det är varken för trivialt eller för komplicerat i förhållande till din kunskap eller förmåga.

 

Kontakta mig för ett förslag på vad du kan göra för att förbättra hälsan och minska sjukfrånvaron på din arbetsplats!

 

Enkla knep att minska stress och öka livsglädje

Att förflytta sina tankar från det som har varit eller det som ska komma och fokusera på den innevarande stunden är den största utmaningen för människans sinne. Belöningen sägs vara medveten närvaro, ett tillstånd där uppskattning för livets processer och ett inre ro sprider sig behagligt i både kroppen och tankarna. Att slappna av är därför en färdighet som bör tränas upp. Grundprincipen är enkelt och ändå ack så svår: att släppa på kontroll och på den ständiga beredskap vi lever i.

 

På vardagsnivå kan det handla om enkla, små steg som till exempel:

 1. Inför tankehygien! Uppmärksamma varje negativ tanke så fort den dyker upp och ersätt den med två positiva!
 2. Lär dig två enkla andningsövningar och praktisera så fort du får tillfälle
 3. Varje dag lägg märke till fem saker du är glad över i ditt liv
 4. Kontrollera dina tankar medan andra talar med dig. Lyssna aktivt!
 5. Se till att ge beröm och komplimanger till personer i din närhet minst fem gånger om dagen!
 6. Skaffa skivor med avslappnande musik eller meditationer och lyssna till dem på väg till jobbet eller innan du somnar.
 7. Gör en lista över aktiviteter som framkallar känslor av lust och glädje. Undersök vad det är som krävs för att genomföra åtminstone en av dem. Sätt igång och börja planera direkt!