Soul Body Fusion®


Föreställ dig hur det skulle vara att:
- Ha ständig kontakt med din själs ljus
- Vara lugn, fokuserad och fylld av energi
- Ha tillgång till din fulla kraft

När vi föds vibrerar vår kropp och själ på samma frekvens. Genom livet är vi med om många mer eller mindre svåra händelser som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ. Kroppen och själen är inte längre i harmoni med varandra.
Vi har alla fantastiska själar och vackra ljuskroppar men allt för ofta är de osynkroniserade med vår fysiska kropp. Vi lever våra liv i halvskugga oförmögna att dra till oss det välmående och det överflöd som är vår födslorätt.

När vi använder oss av Soul Body Fusion® skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så vi kan bli den vi är menade att vara.
Soul Body Fusion® är inte behandling, terapi eller en teknik.
Soul Body Fusion® är inte heller healing även om det oftast leder till helande.
Soul Body Fusion® går bortom det vi hittills känt till.
"Själen ropar efter en verklighetsupplevelse som den bara kan få av det fysiska livet. Kroppen ropar efter en odödlighetsupplevelse som bara själen kan ge den.
När du tillåter dem att förenas vet du omedelbart hur det känns att vara den kärlek du är."
"Love without end" Glenda Green


Skaparen av Soul Body Fusion® är Jonette Crowley, som arbetar som andlig lärare sedan 30 år. Hon är grundare av Center for Creative Consciousness, en organisation som verkar för att främja mänsklighetens andliga uppvaknande.
Jonette är en upptäcktsresande – både på de inre planen och på hennes resor runt jorden. Hon är en modern shaman med starka intuitiva och helande krafter. Hon har en unik förmåga att hålla energier som ger andra möjlighet att upptäcka sina egna andliga gåvor och styrkor. Sedan slutet av 1980-talet har hon tagit emot och förmedlat andlig undervisning från sina guider White Eagle, Mark och Ashtatara. Med deras guidning leder Jonette kurser i andlig utveckling i USA och Europa. Hon leder även andliga äventyrsresor runt om i världen.


Jonette Crowleykommer till Stockholm 12-15/9 2019 för kurser på temat
"2019 - The Golden Dagon". Vill du ha mer information kontakta mig på 
mail@mariemauritzson.se

Jonette är författare till böckerna "Örnen och Kondoren" och "Förena kropp och själ med SoulBodyFusion"Läs mer på www.jonettecrowley.com

Du kan beställa böckerna genom mig. Kontakta mig på mail@mariemauritzson.se


Vad är Soul Body Fusion® 
Så här skriver Jonette i sin bok "Förena kropp och själ med Soul Body Fusion®"
"Under de senaste århundradena har vi västerlänningar i naturvetenskapens anda skiljt kropp och själ åt. Själen – den omätbara, ologiska kraften – avfärdades och överlämnades åt religionerna, medan materien dissekerades och studerades som den enda verkligheten. Dualiteten fick oinskränkt makt. Inte  nog med att man skiljde själen från vår fysiska gestalt, men man förnekade också vår inneboende gudomlighet. När religionerna placerade Gud utanför oss blev separationen mellan kropp och själ total. I jakten på fysisk överlevnad har vi identifierat oss med kroppen och förlorat själen, vår verkliga kärna. Enkelt uttryckt står vi främmande inför vårt eget sanna väsen.
I den rådande åtskillnaden mellan kropp och själ börjar en del människor sikta på andliga mål men på den vägen viftar de också bort värdet av livet på jorden. I stället för att lämna kroppen därhän, kan första steget i den andliga utvecklingen och vägen mot fysiskt och känslomässigt välbefinnande vara att föra samman själen med kroppen igen.
 
Ju mer vår själ smälter samman med kroppens celler, desto mer ser vi av en ofrånkomlig enhet. Enheten blir utgångspunkten för vår nya verklighet med hälsa, lycka, flöde och mening. Soul Body Fusion handlar inte om att uppnå enhet, utan snarare om att komma ihåg den enhet som redan finns inom oss.
 
Genom att komma i harmoni med våra högre aspekter – som jag kallar själen - öppnar vi dörren för att vårt tredimensionella, begränsade jag ska få uppleva mer storslagna verkligheter bortom tid och rum. Det händer saker som kan verka mirakulösa utifrån det lilla jagets perspektiv. När vi har kontakt med det högre jaget kan förändringar som framstår som fysiskt omöjliga eller verkar kräva stora ansträngningar ske omedelbart. När kropp och själ samarbetar som en helhet råder ingen brist. Som helhet är du en oöverträffad skapande kraft och det kan vara brist på kontakt med din egen själ som är den felande länken i din potential. Det är tillgången till våra mest fantastiska talanger som gör Soul Body Fusion så kraftfullt och ibland ger fantastiska resultat.

Vad SBF inte är:
Det är nu ca 10  år sedan jag mötte SBF genom Jonette och7  år sedan jag utbildade mig till lärare. Det är en stor glädje att möta alla som ser möjligheten och storheten i SBF. Det vi har lite svårare med är enkelheten.
Jag möts av ungefär samma funderingar när jag håller kurs i SBF eller har individuella möten. ”Hur sätter jag en bra intention, hur kan jag använda SBF till att hela mitt och andras liv”.
Ofta formuleras krångliga och kontrollerande intentioner och när jag föreslår en enkel intentionen som ”det högsta bästa” så väcker det förvåning, oro, glädje eller aha.

Det finns ingen tid.
Det finns bara medvetande.
Det du är medveten om skapar ditt liv.
Vill du ändra ditt liv?
Bli medveten om annat än det du är medveten om idag.
Vi är mer eller mindre medvetna om hur vi lever vårt liv och vad vi vill förändra. Vi planerar, kontrollerar och styr vårt liv, det är en del av att vara människa. En del av oss har blivit medvetna om visualisering, affirmationer och healing. Vi använder det som verktyg för att förändra våra liv, att kunna lämna fysiska och psykiska problem och komma till en problemfri nivå. Vi rör oss inom det vi är medvetna om och styr medvetet mot en annat tillstånd. Vi söker oftast hos andra människor som vi tror har mer erfarenhet och kunskap om hur vi kan komma vidare med våra liv.
Så möter vi något nytt, i det här fallet Soul Body Fusion. SBF är inte ett verktyg, inte en teknik eller healing i den form vi förut varit medvetna om. Eftersom det är svårt att tänka och göra nytt, dvs. integrera en ny medvetenhet så använder vi oss omedvetet av det som vi är medvetna om dvs. affirmationer och visualiseringar när vi sätter en intention.
Eftersom SBF inte är ett verktyg för oss att styra och kontrollera våra eller andras liv så använder vi inte möjligheten med SBF fullt ut när vi använder SBF tillsammans med vår ”gamla” medvetenhet.
SBF är bortom healing och visualiseringar, SBF är en möjlighet för oss att släppa kontrollen och lämna över till vår själ. Det kräver mod av oss. Och medvetenhet om att jag kan släppa det mitt sinne tror är bäst för mig eller andra och lämna över till min eller den andres själ. Vågar jag lämna alla andra intentioner än ”det högsta bästa” så möts jag kanske inte av det sinnet vill utan av det som är det högsta bästa för mig och andra just nu. Och det kanske inte är det jag tror………
Skillnaden på SBF och healing är att healing, av vilket slag som helst, läkarvård, terapi, alternativ vård syftar till att ta oss från minus till en nollpunkt där allt är bra men SBF ger oss möjlighet att gå till plus, dvs. vi får tillgång till hela vår potential. Vi får möjlighet att vara dom vi är menade att vara.
Vi som ger möjligheten för en annan person att möta sin själ är ofta omedvetet medvetna om vår roll i det hela för så har vi arbetat tidigare.
Det jag ger när jag ger SBF är möjligheten att den andre ska få ännu mer kontakt med sin själ, inget annat. Jag har inte mer kraft, kunskap, ljus än den andre. Vi är jämlikar som skapar ett kraftfält av själsligt ljus. Jag får lika mycket som givare som mottagare. Det är fantastiskt att använda SBF tillsammans med andra eftersom vi stärker vårt gemensamma och vårt individuella själsliga ljus. Som tur är fungerar det att göra det på ett ickefysiskt plan men det är härligt att göra det fysiskt i grupp.
Den nya tiden nu efter 2012 är en tid av jämlikhet och slopandet av hierarkier. Vi hjälper varandra på samma nivå och vi ger varandra möjligheten att ta del av det högsta bästa i varandra.
Marie Mauitzson
 

Kurser i SBF :
Då och då ordnas det kurser runt om i Sverige i SBF. Här är lite information om mina kurser. Längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till llärare i Sverige sm du kan kontakt om du vill gå en kurs eller ordna en kurs på din ort.

SOUL BODY FUSION® GRUNDKURS
datum för 2019 kommer

Pris: 1500 kr inkl moms för privatpersoner, ex. moms för företag.
Fika ingår. Anmälan senast en vecka innan kursstart.
Anmälan: mail@mariemauritzson.se 0708 76 39 37
Ledare: Marie Mauritzson, samtalsterapeut och andlig mentor.
Jag har arbetat med Jonette Crowley sedan 2001 och är certifierad
utbildare i Soul Body Fusion®.

SOUL BODY FUSION® FORTSÄTTNINGSKURSER 
SJÄL(v)känsla
SJÄL(v)förtroende
SJÄL(v)bild

Välkommen till en dag då vi fördjupar oss i
Soul Body Fusion kopplat till dig och din personliga utveckling.

Alla relationer vi har med andra personer, grupper, situationer bottnar i oss själva. Med hjälp av SBF och andra konkreta och roliga övningar får du djupdyka i dig själv och stärka självkänsla och självförtroende.
Därigenom får du en tydligare självbild och en stabilare grund att stå på.
Trosföreställningar, rädslor och förändringar
Det är omtumlande tider nu, jag tror många av oss känner av det i våra privata liv och vi märker det också på alla omskakande händelser på vår jord. Det är precis som det är förutspått men ändå blir vi förstås starkt berörda när så mycket av det vi kallar mörker rörs upp framför våra ögon. Det är som om det allra bästa och det allra sämsta dras fram samtidigt och det påverkar oss.
När det skakar under oss och runt om oss så skakar det också i oss. Det är lätt att vi identifierar oss med oron.
Det går bara att skingra mörker genom att föra in ljus, precis som när du tänder lampan i ett rum. Du kan inte jaga inte bort mörkret för att få ljus utan mörkret försvinner när du för in ljuset.
Det bästa du kan göra är att "ta plats i dig själv" och hitta din inre stabilitet och ditt inre ljus.
Min vän Enok, också kallad Metatron, säger så här:
Era energier övergår nu till allt snabbare vibrationer av ljus.
Många är, eller har tidigare varit, rädda för förändring. Den rädslan måste nu upplösas eftersom den är förknippad med gamla energier och tänkesätt som spelat ut sin roll. Förändringen för med sig förnyad energi, större lärdomar och en möjlighet för er att utforska eran egen så storslagna natur på en djupare nivå.
Förändringen är en fantastisk gåva att omfamna och vårda ömt.

Välkommen till en dag då vi fördjupar oss i
Soul Body Fusion kopplat till dina trosföreställningar och dina tankar om förändringar. Du får hjälp att vara i ditt ljus och släppa dina rädslor.
Neutralitet
Att vara neutral innebär att du är grundad i dig istället för att låta dig påverkas av andra och annat. Du styr dina känslor, tankar och handlingar istället för att de styr dig. Soul Body Fusion® stöder dig i att landa i dig, läka cellminnen och till slut bli neutral.

För samtliga kurser gäller:

Pris: 1500 kr inkl moms för privatpersoner, ex. moms för företag.
Fika ingår. Anmälan senast en vecka innan kursstart.
Anmälan: mail@mariemauritzson.se 0708 76 39 37

Ledare: Marie Mauritzson, samtalsterapeut och andlig mentor.
Jag har arbetat med Jonette Crowley sedan 2001 och är certifierad
utbildare i Soul Body Fusion®.

Kursledare i och förmedlare av  SBF
Hos dessa personer kan du boka ett personligt möte för aktivering av SBF eller ta kontakt med angående kurser i SBF:

Annelie Axelsson
Norrköping och Stockholmsområdet
Certifierad coach, Stress- och friskvårdsterapeut (kognitiv metod). Mindfulness instruktör. Coachar/handleder inom stresshantering,mindfulness, friskvård och mental träning. Angelic Reiki Master Teacher och Reiki III.
annelie@axinspirea.se
070-7685000
www.axinspirea.se

Kristin Bomanson
Stockolm, Sverige, Åland och Glastonbury i England
Håller kurser, kvällsgrupper och privata sittningar i Soul Body Fusion. Arbetar dessutom med Rosenmetoden, Meditativ fotmassage och Sorgbearbetning.
070-631 24 36 www.hjartkraft.se     kristin@hjartkraft.se
 
Marica Broman
Stockholm, Södertälje och Nynäshamn
Arbetar även med Stresshantering, Mediumskap mm. Håller Kurser och ger Behandlingar.
maricabroman@gmail.com   Tel: 070 466 58 13   www.maricas.se   www.iame.se

Berit Hague
Stockholm, även andra platser i Sverige, Estland och Polen
Är certifierad lärare av Gabrielle Roth i USA i De 5 Rytmerna – fri improvisationsdans.
Har tillsammans med Jonas Klingberg skapat Body Movement Coach-utbildningen där vi utbildar coachar i bl.a. dans och rörelse utöver samtal, beröring och andningstekniker.
berit.hague@livsdansen.se   0704-32 66 08    www.livsdansen.se  
 
Carola Harrison Holmberg
Härnösand och övriga landet / världen
Arbetar med andlig-och personlig utveckling med hjärtat i centrum.
Helhetsbehandlingar med hypnos-och regressionsterapi, mental träning, healing, massage- och aromaterapi.Meditationer och stresshantering i enskilda behandlingar och kurser.
Harmony center för kropp & själ harmonysweden@hotmail.com
070-289 1774 www.walkinbeauty.s
 
Marie Mauritzson
Trosa och hela landet
Arbetar även som samtalsterapeut i psykosyntes, yogalärare, organisationskonsult i företag och organisationer.
mail@mariemauritzson.se 0708763937 www.mariemauritzson.se

Lars-Åke Lundgren
Soul Body Fusion är ett mycket enkelt sätt att må bättre.
Föreläser även om Bra tarmflora, bakterier, inflammationer som
är de senaste vetenskapliga rönen kring obalans, symtom,
diagnoser och sjukdomar  Jag jobbar också med
Frigörande Andning, Massage, Healing Koden, Meditation
Titta in på min hemsida
www.sollandet,se 073 815 58 48 info@sollandet.se

 
Miriam Pagliarini
Täby, Vallentuna. Arbetar också på distans
Arbetar även med Tonhealing/BodyBalance, Pleiadian Lightwork(FSP), Healingcirklar och Frigörande dans. tirinja@tirinja.nu
08-51241353, 073-2511825 www.tirinja.nu

Åsa Roos
Västerås och hela landet
Jag håller kontinuerligt kurser för små grupper i SBF. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om mer detaljer.
0732-41 75 70     ausa.roos@gmail.com

Förmedlare av  SBF 
Hos dessa personer kan du boka ett personligt möte för aktivering av SBF:

Märsta:

Mona Vaden

Moviva Friskvård
www.moviva.se Tfn: 070-6331078 E-post info@moviva.se

Marianne Mathisen
Själens boning 0736-790238 info@sjalensboning.se www.sjalensboning.se
 

Stockholm:
Anna Elofsson
Min gåva är att vara en kanal för andevärlden. Hos mig kan du boka tid för direktkanaliserad andlig vägledning . Låt mästare/ärkeänglar tala till dig och stärka ditt eget inre ljus. Du är fantastisk.
yourinnerlight
anna@yourinnerlight.se www.yourinnerlight.se

Lena Lindström
Lila Kompassen
info@lilakompassen.se
www.lilakompassen.se
 
Thérèse Thun

Kåkbrinken 16, 111 27 Stockholm (Gamla Stan)
Lärare & Terapeut i Medicinsk Yoga \ MediYoga
Friskvårdskonsult
0761852040 therese@yogamovement.se www.yogamovement.se
 

Falköping
Lotti Klockare Tholin
Hela din kropp
Trädgårdsgatan 22 i Falköping kontakt@hela-din-kropp.se
www.hela-din-kropp.se


Falun
Marie Svalberg
Friskvård Blå Måne   marie@blamane.eu     073-6875605www.blamane.eu


Luleå:
Monika Palo
Livskraft i Luleå AB    info@livskraft.info    www.livskraft.info
 

Västervik:
Anna Ulden
Gamleby
070-731 57 47    anna@annapachamama.se   www.annapachamama.se
 

Västerås:
Agne Andersson
Klockargatan 3C
72344 Västerås
Jag arbetar även med Frigörande andning såsom Andningspedagog och Livskonsult. Jag är också oberoende produktkonsult för Tahitian Noni produkter. Produkterna kan ses via min hemsida
agne-andersson@swipnet.se 073-1597841 www.noni-kontakten.se


Örebro
Anna Elofsson
Min gåva är att vara en kanal för andevärlden. Hos mig kan du boka tid för direktkanaliserad andlig vägledning . Låt mästare/ärkeänglar tala till dig och stärka ditt eget inre ljus. Du är fantastisk.
yourinnerlight anna@yourinnerlight.se www.yourinnerlight.se 

Hälsingland 
Monica Forsell

Färila, Ljusdals kommun, Bor i Föne
Förutom Soul Body Fusion kan jag erbjuda Bars-behandlingar, Chronic Dysfunction Healing, massage och healing. Om ni kan gå ihop flera kan jag även åka ut och ge behandlingar.
selene.forsell@gmail.com 073-5315532
 
 
 
 
 

This is the Crown of Isis. It is a symbol of the Holy Grail: The chalice of the feminine (wisdom) united with the sun of the masculine (will).
This is the Crown of Isis. It is a symbol of the Holy Grail: The chalice of the feminine (wisdom) united with the sun of the masculine (will).