Psykosyntes

 

Psykosyntesen bygger på att det i varje människa finns en grundläggande drivkraft mot helande och utveckling. I psykosyntesterapin fokuserar vi därför på det friska och ser att det i varje problem finns en möjlighet till personlig och andlig utveckling. Samtidigt som psykologiska sår bearbetas och läks kan individen utforska och utveckla sina egna inre resurser.

 

Det terapeutiska arbetet utgår från att människan är en helhet med kropp, känslor, intellekt och själ. Varje aspekt är viktig för att komma i närmare kontakt med sitt inre och möjligheten till utveckling och nya valmöjligheter. Psykosyntesterapeuten kan använda en flertal tekniker som stöd för att frigöra varje individs unika resurser, t ex samtal, symboler och vägledda visualiseringar, gestalttekniker, kroppsrörelser och fri teckning. Genom dessa tekniker får vi stöd i att förstå det som tidigare skett i våra liv och kommit att prägla hur vi idag reagerar i olika situationer.

 

Genom att bearbeta och frigöra låsta känslor och tankemönster finner vi nya sätt att förhålla oss till oss själva och andra. Det kanske innebär att vi behöver träna oss i att sätta gränser eller att våga vara mer öppna i relation med andra. Det kanske handlar om att få kontakt med våra djupare värden, om känslan av mening i tillvaron och om att nära en andlig längtan.

 

Psykosyntesterapi omfattar en transpersonell dimension och ser den andliga utvecklingen som en lika viktig del som den psykologiska och personliga utvecklingen.

 

När du går i psykosyntes ger du dig själv ett utrymme för att växa och mogna som människa. Terapeuten finns där för att stödja dig på din väg till självkännedom och självförverkligande - att bli den du är.

 

Läs mer www.psykosyntesforeningen.se