Personlig presentation

 

Som utbildad pedagog (Lärarhögskolan 1980-82) har jag alltid haft en stark passion för att studera människor, deras motivation och utveckling samt hur de samspelar med varandra i olika sammanhang. Mycket av teorin kunde jag tillämpa i min tjänst som förskolechef och projektledare inom Stockholms stad. Dessa erfarenheter resulterade i sin tur i att jag redan på 90-talet bestämde mig för att starta den egna konsultverksamheten "Utbildning och Inspiration" och ägna mig ännu mer åt utveckling av arbetslag och ledare. Av naturliga skäl återfanns redan från början majoriteten av mina uppdrag inom den offentliga sektorn.

 

Jag har en holistisk syn på människan och tror starkt på att kropp, intellekt, känslor och själ hör ihop. Det är därför av stor vikt att vi uppmärksammar och vårdar alla våra delar lika mycket och lika omsorgsfullt. Detsamma gäller företag och organisationer. Varje arbetsplats består av olika komponenter (ledning, arbetsgrupper, individer) och dessa bör alltid betraktas som delar av en integrerad helhet, en organism med eget liv.

 

Den gemensamma nämnaren för varje organisations själ, d v s dess mjuka värden, är att den formas av individer. Det är unika människor som gör varje arbetsplats unik. För att få en bättre förståelse och se helheten såväl hos en individ som i ett företag har jag fortbildat mig inom följande:

  • Tvärvetenskaplig kurs i sociologi, psykologi och litteraturvetenskap
  • Facilitatorsutbildning i Human Dynamics
  • KLLOK, Försvarshögskolans högre ledarskapskurs
  • Samtalsterapeut i psykosyntes, HumaNovaStockholm
  • Kroppsterapi
  • Bildterapi
  • Meditation
  • Mindfulness

Psykosyntesutbildningen i samtalsterapi har jag stor nytta av både i mitt arbete med arbetslag och inom individuell personlig coachning. Det som driver mig framåt och ger mig energi är att möta människor och uppmärksamma dem efter deras personlighet och behov. Att upptäcka dem bit för bit både som individer och som aktörer i olika gruppsammanhang. Att beröra och göra skillnad i människors liv, särskilt i deras yrkesliv, på ett sätt som resulterar i en bestående förändring är en genomgående ambition i mina uppdrag.

Möten med individer och grupper kan ha olika karaktär och olika syften. De kan handla om allt från ett enkelt individuellt samtal till arbetslagsutveckling, ledarskapsutbildning, stresshantering, workshop i personlig utveckling eller inspirationsresor till jordens olika magiska hörn.

 

Mitt pedagogiska arbetssätt är att skapa inspirerande situationer i en lärmiljö där allas personligheter, kunskaper och erfarenheter kan mötas. Jag arbetar med upplevelsebaserat lärande genom övningar, föreläsningar, samtal i små och stora grupper och reflektion både genom eget tänkande, skrivande och läsande. Därigenom kan deltagarna använda sina olika lärstilar vilket stödjer det personliga växandet. Jag är flexibel när det gäller att anpassa aktivitetsformat och utformar lika gärna endagsworkshop som en plan för ett långsiktigt, regelbundet samarbete.

 

Förutom mina professionella meriter har jag även en gedigen erfarenhet inom par- och familjerelationer. Sedan drygt trettio år tillbaka är jag gift med en riktig livsnjutare och fantastisk kock samt är mor till två vuxna söner och farmor till två små pojkar.