SOUL BODY FUSION®

Fortsättningskurs


Det är omtumlande tider nu, jag tror många av oss känner av det i våra privata liv och vi märker det också på alla omskakande händelser på vår jord. Det är precis som det är förutspått men ändå blir vi förstås starkt berörda när så mycket av det vi kallar mörker rörs upp framför våra ögon. Det är som om det allra bästa och det allra sämsta dras fram samtidigt och det påverkar oss.


När det skakar under oss och runt om oss så skakar det också i oss. Det är lätt att vi identifierar oss med oron.


Det går bara att skingra mörker genom att föra in ljus, precis som när du tänder lampan i ett rum. Du kan inte jaga inte bort mörkret för att få ljus utan mörkret försvinner när du för in ljuset.


Det bästa du kan göra är att "ta plats i dig själv" och hitta din inre stabilitet och ditt inre ljus.


Min vän Enok, också kallad Metatron, säger så här:
Era energier övergår nu till allt snabbare vibrationer av ljus.
Många är, eller har tidigare varit, rädda för förändring. Den rädslan måste nu upplösas eftersom den är förknippad med gamla energier och tänkesätt som spelat ut sin roll. Förändringen för med sig förnyad energi, större lärdomar och en möjlighet för er att utforska eran egen så storslagna natur på en djupare nivå.


Förändringen är en fantastisk gåva att omfamna och vårda ömt.

Välkommen till en dag då vi fördjupar oss i Soul Body Fusion kopplat till dina trosföreställningar och dina tankar om förändringar. Du får hjälp att vara i ditt ljus och släppa dina rädslor.

Ledare: Marie Mauritzson, samtalsterapeut.
Jag har arbetat med Jonette Crowley i 10 år och är certifierad
utbildare i Soul Body Fusion®.

För fler kurser se Soul Body Fusion