Maries bibliotek

Här återfinns tips på böcker, länkar, skivor, tidningar, artiklar och annat som jag finner inspirerande och givande i mitt arbete.
 

Ledarskap, grupp och organisation
Curman, Barbro Tillitens makt Gestalthusets förlag
Heider, John Ledarskapets Tao WW förlag
Svedberg, Lars (2003) Gruppsykologi Studentlitteratur
Smith, A-C (2006) Giraffspråket, Kommunlitteratur
Janssen, Claes Förändringens 4 rum Ander och Lindström
Gjerde, Susann Coaching vad - varför - hur Studentlitteratur
 

Personlig utveckling
Covey, S (2008) De 7 goda vanorna, Schibsted
Simonsson, N (2008) Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, Brombergs
Harris T, Lagerström A (2008) Konsten att leva innerligt, W&W
Thich Nhat Hanh (2003) Varje steg väcker svalkande vind; Attusa förlag
 

Stress
Mauritzson Marie. (2016)Mindfulness på arbetet - gör mindre uppnå mer.
Laddas ner som e-bok på Bookboon.com 


Agervold, M (2001) Arbete och stress. Stockholm: Studentlitteratur
Doctare, C (2000) Hjärnstress, kan det drabba mig? Stockholm: Runa förlag
Johannisson, K (2002) Melankoli, trötthet, stress: Ett idéhistoriskt perspektiv på den nya ohälsan. Uppsala Universitet
Johnsson, Lugn, Rexed. (2003) Långtidsfrisk Stockholm: Ekerlids förlag
Jones, Hilary, (1997) Handbok i stresshantering: Egmont Richter Malmö Förlag
Jurisoo, M (2001) Burnout: Från stress och utbrändhet till den goda organisationen. Stockholm: Ekerlids förlag
Hasson, Dan (2008) Stressa rätt Stockholm: Viva förlag
Kindenberg, U & Wallin, G (2000) Den lönsamma balansen: Om alternativ till arbetets förtärande stress. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Lerjestad, J (2005) Stress = rädsla. Ekerlids förlag
Weidner, K (2000) Lär dig slappna av: Vägen till högre livskvalitet i en hektisk vardag. Stockholm: Bokförlaget DN
Währborg, P (2002) Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och kultur.

Några gamla godingar
Albom, M (2002) Tisdagarna med Morrie. Månpocket
Ford D, (1998) Krama din skugga. Richters förlag
Pollak, K (2000) Att välja glädje. Hansson och Pollak förlag

Semestertips
Det här är tre böcker som på olika sätt ger bilder av Indien, förutom att de är intressanta och gripande.
Swarup Vikas, Slumdog Millionair. Bra Böcker förlag
Roberts Gregory, Shantaram. Brombergs
Gilbert Elisabeth, Lyckan, kärleken och meningen med livet. Bonniers
Alla finns i pocket

Beställ gärna mina artiklar på: www.fortbild.se

Där jag har skrivit i tidningen:
Förskoletidningen
Ledarskap.... 04/08
Kommunikation 05/08
Pedagogisk 06/08
Fsk lärande miljö.. 01/09

KASAM 29 frågor