Konsult i ledarskap & grupputveckling

Inom min verksamhet Utbildning och Inspiration har jag i många år utvecklat program och worskhops  för att stödja både chefer och anställda i olika arbetssammanhang. Med tanke på min bakgrund har förskolevärlden varit den mest återkommande miljö för mina uppdrag, men naturligtvis arbetar jag även i andra branscher.

Mitt pedagogiska arbetssätt är att skapa inspirerande situationer i en lärmiljö där allas personligheter, kunskaper och erfarenheter kan mötas.  Jag arbetar med upplevelsebaserat lärande genom övningar, föreläsningar, samtal i små och stora grupper och reflektion både genom eget tänkande, skrivande och läsande. Därigenom kan deltagarna använda sina olika lärstilar vilket stödjer det personliga växandet.

Jag är flexibel när det gäller att anpassa aktivitetsformat och utformar lika gärna endagsworkshop som en plan för ett långsiktigt, regelbundet samarbete.