Marie Mauritzson
Utbildning och Inspiration

Professionella och harmoniska arbetsplatser, kompetenta ledare samt entusiastiska och motiverade anställda, har varit min yrkesvision de senaste 20 åren. Som konsult inom ledarskap individ- och grupputveckling har jag tagit fram arbetsmetoder för att hjälpa organisationer vårda och utveckla det som är deras största kapital, de mellanmänskliga relationerna.

Utbildning och Inspirations filosofi lyder: "Att synliggöra det som finns men inte syns."
I synnerhet handlar det om all den kunskap, erfarenhet och dynamik som finns latent i gruppen och som inte alltid kommer till uttryck i vardagen. Jag hjälper till att synliggöra nuläget och lyfta det som behövs för att utöka individens, gruppens och organisationens potential.

Är din vardag stressig på arbetet, i hemmet eller både och?
Längtar du efter ett annat tempo, ett annat förhållningssätt, ett annat liv?
En början kan vara att läsa min bok, göra några av övningarna, lyssna på andningsövningar och meditationer.
Vill du ha personlig kontakt i forma av samtal eller en kurs är du varmt välkommnen att höra av dig.

Ur boken:
Mindfulness är enkelt att förstå men inte helt enkelt att göra, mindfulness är praktik inte teori. Du kan inte enbart läsa dig till Mindfulness, du behöver öva. Positivt är att du bara behöver dig själv och det du redan gör i din vardag för att träna Mindfulness.
Min bok handlar om Mindfulness, hur vi med enkla medel kan vara mer i takt med oss själva och därigenom vara mer närvarande i såväl arbetsuppgifter som med kollegor, kunder, klienter, familj och vänner.
Du får större förståelse för Mindfulness men också dig själv och de sammanhang du finns i. Hur du kan göra mindre och ändå uppnå mer.

Nu finns min bok "Mindfulness på arbetet 
gör mindre uppnå mer" att ladda ner på Bookboon.com